Er bestaan veel misverstanden over AVG compliance. Hoewel organisaties, die persoonsgegevens verwerken, moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), reageren zij vaak onverschillig. Veel directieleden en  bestuurders denken dat AVG compliance alleen een zaak is voor de afdeling IT of security. Maar AVG compliance gaat niet alleen over datalekken en hacken, maar met name over het voorkomen van boetes. Om compliant te worden en blijven biedt Moja Rada meerdere diensten en oplossingen aan.

Met Moja Rada naar AVG compliance.

Compliance met Moja Rada | Specialist privacywetgeving