De bescherming van de privacy van burgers in de EU/EER is in meerdere wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar ook hebben we te maken met artikel 10 GW (Grondwet) of artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Ook uw medewerkers hebben rechten. Als er een ondernemingsraad is, bepaalt de Wet op de Ondernemingsraad dat er instemming van de ondernemingsraad nodig is om persoonsgegevens van medewerkers te verwerken.

Met Moja Rada naar AVG compliance.

Kennis van Moja Rada | Specialist privacywetgeving | wet en regelgeving