In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt het begrip gepaste technische en organisatorische maatregelen gebruikt voor de beveiliging van (bijzondere) persoonsgegevens. Voor cameratoezicht op de werkvloer of in de openbare ruimte moet u naast deze maatregelen ook rekening houden met de grondslagen voor cameratoezicht. Dit artikel gaat in het kort in op deze grondslagen.

Hoe gaat het met cameratoezicht in een organisatie?

In een organisatie geplaatste camera’s kunnen beeldopnamen maken van medewerkers en bezoekers aan de organisatie, maar ook van personen die zich in de openbare ruimte bevinden. Denk bij de openbare ruimte aan parkeerplaatsen op het bedrijfsterrein (volgens de wet wordt privé-eigendom zoals een bedrijfsparkeerplaats tot de openbare ruimte gerekend) en de openbare weg.

De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen (zoals uw medewerkers, bezoekers en personen in de openbare ruimte) in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij geeft de AVG ook aan, dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Moja Rada | Specialist privacywetgeving AVG | Cameratoezicht op de werkvloer en in de openbare ruimte

U moet dus een goede reden hebben om beeldopnamen te maken en hierbij persoonsgegevens te verwerken. In artikel 6 AVG staan zes redenen genoemd. De juridische naam voor die redenen is grondslagen en u heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken.

De grondslagen zijn:

  1. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat;
  2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren;
  3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent;
  4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen;
  5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen;
  6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

Voordat u begint met gegevens te verwerken bepaalt uzelf hiervoor de grondslag. Dit is úw verantwoordelijkheid.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

De AVG kan uw organisatie verplichten om een DPIA uit te voeren als u cameratoezicht wilt gaan toepassen. Belangrijk is dat de DPIA vóór de gegevensverwerking wordt uitgevoerd: met een DPIA kunt u vooraf goed inschatten welke privacyrisico’s spelen in uw organisatie.

Heeft u vragen over uw huidig cameratoezicht of wilt u in uw organisatie cameratoezicht gaan toepassen? Wilt u meer weten over grondslagen of een DPIA? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Vrijblijvend een afspraak maken

Informatie

Hulp nodig bij de AVG?

Ik help u graag

    Telefonisch consult