Moja Rada – specialist op het gebied van privacywetgeving – biedt u een uitgebreid aanbod van diensten aan. U wordt geholpen bij de voorbereiding of het onderhoud om te (blijven) voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de focus sterk gericht op bewustwording bij uw medewerkers en de processen, procedures en verwerkingsactiviteiten binnen uw organisatie. Bij deze werkzaamheden wordt de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus als een krachtige, bewezen verbetermethode, toegepast.

Met Moja Rada naar AVG compliance.

Diensten van Moja Rada | Specialist privacywetgeving