Organisaties verwerken vaak meer persoonsgegevens dan ze zich realiseren, dus is het van cruciaal belang dat gegevensstromen in kaart worden gebracht. Om de AVG te kunnen naleven moeten organisaties daarom hun processen en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens documenteren. Al deze informatie kan worden vastgelegd in een privacy management tool – ook wel AVG compliance tool genoemd. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht u om:

  1. Te weten hoe en waarom u (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.
  2. Te kunnen aantonen dat uw verwerkingen van persoonsgegevens geoorloofd zijn.
  3. Snel te kunnen handelen als een toezichthouder – zoals de Autoriteit Persoonsgegevens – daarom vraagt, of als een betrokkene zijn rechten uitoefent, of als er zich een incident voordoet.

Een privacy management tool maakt het gemakkelijk om:

  1. Uw gegevensverwerkingen en activiteiten in kaart te brengen en te documenteren.
  2. Al uw vastleggingen up-to-date te houden.
  3. Uw gegevensstromen te visualiseren en uit te wisselen met interne en externe partijen.
Check AVG compliance tools
Home/Compliance/Privacy management tools

Dé AVG compliance tool

DPOrganizer