Sinds 25 mei 2018 hebben we de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die onze persoonsgegevens beschermt. Ooit was het de bedoeling op dezelfde datum de nieuwe ePrivacy Verordening (ePV) in werking te laten treden, maar dit is niet gelukt.

Wat houdt de ePrivacy Verordening in?

Momenteel hebben we in Nederland de Telecommunicatiewet – in feite de oude ePrivacy Richtlijn. In deze wet zitten veel onduidelijke punten, zoals de verwijzing naar artikelen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), terwijl deze ondertussen is vervangen door de AVG. Om deze reden is het nodig dat de ePrivacy Richtlijn (lees: Telecommunicatiewet) op eenzelfde niveau komt te staan als de AVG. Want de maatschappij en nieuwe technologische vernieuwingen gaan snel. Denk hierbij aan Internet of Things (IoT) en 5G. De nieuwe ePrivacy Verordening is daarom hard nodig, want de huidige vernieuwingen hebben behoorlijk impact op uw privacy.

De kern van de ePV is artikel 5. Hierin staat, dat elektronische communicatiegegevens vertrouwelijk zijn en mogelijke storingen worden verboden. De ePV voorziet in een aantal uitzonderingen op dit verbod. Met andere woorden: tenzij een uitzondering van toepassing is, kunnen derden ingrijpen in (persoonlijke) elektronische communicatie tussen personen.

Article 5 – Confidentiality of electronic communications data

Electronic communications data shall be confidential.  Any interference with electronic communications data, such as by listening, tapping, storing, monitoring, scanning or other kinds of interception, surveillance or processing of electronic communications data, by persons other than the end-users, shall be prohibited, except when permitted by this Regulation.

Voor de ePV gaat hetzelfde gelden als met de AVG: met toestemming mag alles. Het is alleen lastig om toestemming te krijgen. In elk geval is het niet erg gebruiksvriendelijk. Voor commerciële doeleinden gebruikmaken van gegevens die verkregen worden via cookies en vergelijkbare technieken, zal ook met deze verordening niet makkelijk zijn.

Vraag een 30 minuten kosteloos telefonisch consult aan
Home/Kennis/ePrivacy Verordening (ePV)