Workshops ‘Bewust worden van de AVG’

Privacy workshops om bewust te worden van de AVG. Veel organisaties beseffen niet, dat workshops helpen om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te implementeren. De AVG is niet alleen een zaak van uw juridische- of IT afdeling, maar belangrijk voor al uw medewerkers. Iedereen krijgt ermee te maken. Betrek daarom al uw medewerkers om uw organisatie te laten voldoen aan de AVG!

Bewust van de AVG

De workshop ‘Bewust worden van de AVG’ van Moja Rada worden gegeven door een ervaren, professionele, consultant op het gebied van privacymanagement.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

Introductie en bewustwording

Om bewustzijn bij medewerkers te creëren over de AVG en de gevoeligheid van persoonsgegevens, biedt Moja Rada op maat gemaakte privacy workshops aan. De workshops zijn geschikt voor elke afdeling en alle medewerkers binnen uw organisatie. Want iedereen heeft in zijn of haar werk, direct of indirect, met privacy – en dus met de AVG te maken.

Tijdens de workshop ‘Introductie en bewustwording’ worden uw medewerkers op de hoogte gebracht van de basisprincipes van de AVG, de begrippen persoonsgegevens, het voorkomen en identificeren van een incident of datalek en hoe de wet van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden. De training bestaat uit verschillende korte video’s en herkenbare scenario’s die worden afgewisseld met quizvragen om de kennis te testen.

Moja Rada - privacy workshops om bewust te worden van de AVG

In 7 stappen bewust worden van de AVG

Na een intakegesprek worden de workshops ontwikkeld naar de organisatiespecifieke situaties en de groepen deelnemers. Voor deelnemers welke werkzaam zijn op de financiële administratie zijn andere onderwerpen belangrijk dan voor hen die werkzaam zijn op de afdeling HRM, productieafdeling of afdeling marketing. Natuurlijk zijn de workshops ook geschikt voor directieleden, leden van de raad van toezicht of commissarissen en afdelingsmanagers. Laatstgenoemden hebben natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor bewustwording, het vrijmaken van budget, privacymanagement en compliance.

Het is belangrijk om uw medewerkers kennis te laten maken met de wet en uit te leggen hoe de wet van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden. Aan de hand van toegankelijke en herkenbare scenario’s wordt uitgelegd hoe men moet omgaan met privacygevoelige informatie en hoe men datalekken kan voorkomen, herkennen en melden. Maar ook wordt meer inzicht gegeven over toenemende bedreigingen.

De 7 stappen zijn:

 • Achtergrond van de privacywetgeving

 • Basisbegrippen en uitgangspunten

  • Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens
  • Verwerkingsgrondslagen en verwerkingsdoelen
  • Privacy by design
  • Privacy by default
 • Verwerkers en (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken

 • Rechten van

  • Medewerkers
  • Klanten, patiënten en cliënten
   • Recht op inzage
   • Recht op vergetelheid
   • Recht op dataoverdracht
   • Recht op dataminimalisatie
 • Meldplicht datalekken en andere verplichtingen

 • Verantwoordingsplicht en privacybeleid

 • Privacymanagement

  • Het verwerkingsregister
  • Beheer van procedures en processen

De informatie die uit de discussies komt, helpt uw organisatie tevens met het uitvoeren van DPIA’s.

Op herhaling

Ook als uw organisatie op een moment voldoet aan de AVG, is het verstandig uw medewerkers regelmatig – bijvoorbeeld elk jaar – op herhaling te sturen. Processen, procedures en verwerkingsactiviteiten ontwikkelen zich namelijk dynamisch, waardoor wellicht na verloop van tijd niet meer voldaan wordt aan de wetgeving.

Het is waarschijnlijk dat u nieuwe medewerkers in dienst neemt. Voor hen is het belangrijk up-to-date te zijn met de kennis van de AVG en het privacybeleid van uw organisatie. Medewerkers vinden het ook prettig een workshop te volgen, zodat ze goed kunnen functioneren.

Natuurlijk moeten uw privacybeleid en personeelshandboek ook op orde zijn.

Tijdsduur

De duur van de workshops is relatief kort en beperkt en kan variëren van een uur tot twee dagdelen, afhankelijk van de afdeling en de werkzaamheden van de medewerkers. De deelnemers zullen de tijdsduur vaak korter ervaren, omdat ze in een workshop actief bezig zijn. Een korte theorie wordt in een workshop vertaald naar de praktijk door praktische oefeningen. Het accent ligt hierbij op kennisdeling en het interactief bezig zijn.

Wat levert het op

De deelnemers weten na afloop van de workshops:

 • Wat de AVG inhoudt en wat de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen zijn.
 • Hoe de verordening praktisch toegepast kan worden.
 • Waar men, in lijn met de verordening, rekening mee moet houden bij het werken.

 Deelnemers worden bij geen enkele workshop overspoeld met juridische begrippen.

Afhankelijk van de opdracht werkt Moja Rada eventueel samen met andere, ook ervaren en professionele, privacy consultants.