Implementatieservice

Home/Diensten/Implementatieservice
Implementatieservice2022-09-02T14:46:48+02:00

Stroomlijn de implementatie van de AVG

De implementatie van de AVG is een tijdrovende en arbeidsintensieve taak. U moet risico’s tot een minimum beperken, terwijl de verschillende oplossingen wel aan de voorwaarden en uw behoeften moeten voldoen.

Moja Rada Implementatieservice

Heeft uw organisatie niet de expertise in huis, of hebben uw medewerkers onvoldoende tijd voor de implementatie van de AVG? Maak dan gebruik van de Moja Rada Implementatieservice en maak kennis met de pragmatische benadering van het 7-stappenplan om AVG compliant te worden. Ook implementatie van een AVG compliance tool, zoals DPOrganizer behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk staat bij elke implementatie kennisoverdracht hoog in het vaandel.

Projectmatig implementeren van de AVG

Misschien heeft u al een plan van aanpak en een lijst met actiepunten, maar vindt u de implementatie van de AVG lastig of kan geen tijd worden vrijgemaakt. Wellicht ondervindt u problemen met de complexiteit en cultuur van uw organisatie.

Moja Rada helpt u bij het in kaart brengen van alle procedures, processen en verwerkingsactiviteiten. Het plan van aanpak is een belangrijke eerste stap, maar hoe dan verder? Moja Rada is gespecialiseerd op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de AVG / UAVG en helpt om het plan van aanpak verder uit te werken tot een gedetailleerd projectplan, toegespitst op uw organisatie.

Hierbij voert Moja Rada de regie over de AVG implementatie en bewaakt de uitvoering van activiteiten en de deadlines ten opzichte van het projectplan. Als specialist privacywetgeving adviseert, begeleidt en coacht Moja Rada uw medewerkers, die vanuit uw organisatie actief betrokken zijn bij het AVG project, bijvoorbeeld bij het opstellen van procedures of het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Natuurlijk wordt met u periodiek de voortgang gerapporteerd en besproken. Hiermee houdt u grip op de voortgang van het project.

Moja Rada | Specialist privacywetgeving | een mooi resultaat na implementatie van de AVG met behulp van compliance tools DPOrganizer of PrivacyPerfect

Implementatie van AVG compliance tools

Als partner van DPOrganizer kan Moja Rada u helpen met:

  1. Het inventariseren van al uw verwerkingen en deze (initieel) vastleggen.
  2. Het aanvullen van uw verwerkingsregister in DPOrganizer.
  3. Het migreren van uw eerder vastgelegde verwerkingsactiviteiten.
Ik wil meer weten over de implementatieservice
Home/Diensten/Implementatieservice